Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει την Ελλάδα να ματώσει
| Comments ]


Άρθρο του Joseph Stiglitz για την αντιμετώπιση που πρέπει να έχει η χώρα απο την Ε.Ε, καθώς και για το σχέδιο εξόδου απο την κρίση της κυβέρνησης φιλοξενεί η χθεσινή Guardian με πολλά ενδιαφέροντα σημεία - όπως τα παρακάτω:

A large part of Greece's deficit is the result of the global recession, whose impact was felt acutely by many countries who were not responsible for causing it. However, the global crisis did reveal the deep-rooted structural problems of the Greek economy, which had deteriorated further during the last six years under the previous government. Unfortunately, European leaders have compounded Greece's problems. Their statements have sent the interest rates it has to pay soaring, making it all the more difficult for Greece to tame its deficits.

Instead, they should have welcomed the efforts of Greece's new government. At least it has come clean about the dishonest accounting of its predecessors. Like America's banks, it could have tried to keep up with a system of dishonest accounting, hoping that it would not be caught out. But Greece's new prime minister, George Papandreou, has always stood for honest and transparent government. Europe should be coming to the assistance of this kind of leader, not making his life more difficult.
Προχωρεί, μάλιστα, και σε παραλληλισμό της κατάστασης στην Ελλάδα με αυτή στις Η.Π.Α μέσα από τους δυο ηγέτες των χωρών.
America too has unprecedented deficits, as do many countries around the world. Like Obama, Papandreou inherited an economic situation that was not of his making. Both of their predecessors had made mistakes of colossal proportions. Both of their predecessors had engaged in dishonest bookkeeping – but Bush's pale in comparison to that of Papandreou's predecessor. Both were elected on a platform that promised change, and both brought new standards of honesty and transparency to government. Both had their original vision compromised by the exigencies of the economic situation they confronted.

For the sake of European solidarity and democracy, Europe should support Papandreou's efforts in every way they can, not turn their back on the people of Greece who must be convinced that supporting the government's austerity measures is in everyone's best interest.