Κατάσταση φορολογικής ανάγκης και μισθωτοί
| Comments ]


Αφορμή για τα παρακάτω μου έδωσε το, πολύ καλό, άρθρο του Προκόπη Δούκα για την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Σε ένα σημείο ο Προκόπης γράφει, "σε μια οργανωμένη κοινωνία που θέλει να λέγεται ευνομούμενη και σύγχρονη, τέτοιες δικαιολογίες του στυλ “μα κι ο άλλος πέρασε το φανάρι με κόκκινο”, δεν ευσταθούν".


Cashier, originally uploaded by druzli.

Είμαι απόλυτα σύμφωνος ότι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος ελέγχει τα εισοδήματα μας είναι ημιτελής. Ο έλεγχος για να σταματήσει ένα μεγάλο μέρος εμπόρων, γιατρών, αγροτών κ.τ.λ να φοροδιαφεύγει θα πρέπει - πέρα από συστηματικότερος - να εκσυγχρονιστεί Πέρα, όμως, από όλες αυτές τις κατηγορίες - προσωπικά - δεν μπόρεσα, ποτέ, να καταλάβω τους μισθωτούς.

Ένας μισθωτός είναι σχεδόν αδύνατο να φοροδιαφύγει, πληρώνει κάθε χρόνο ακριβώς όσα αναλογούν στο πραγματικό εισόδημα του. Λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής στην χώρα το μερίδιο του κάθε χρόνο αυξάνεται μειώνοντας το πραγματικό του εισόδημα. Πάμε τώρα στην καθημερινότητα αυτού του μισθωτού.

Στην προσπάθεια του να σώσει μερικά ευρώ έχει πάψει να ζητά αποδείξεις για προϊόντα και υπηρεσίες από τον γιατρό του, από τον υδραυλικό, από το κατάστημα που θα ψωνίσει ρούχα. Καθημερινά νιώθει υπερήφανος που καταφέρνει να κρατήσει στην τσέπη του μερικά ευρώ (που δεν ξεπερνούν τα 15-20 κάθε μήνα) χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτή του η συμπεριφορά τον βουλιάζει οικονομικά κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο.

Καταρχήν μη ζητώντας απόδειξη ο ελεύθερος επαγγελματίας γλυτώνει την καταβολή του ΦΠΑ στην εφορία. Πέρα όμως από αυτό έχει την άνεση να δηλώσει και μικρότερο κέρδος ρίχνοντας την φορολογία που πρέπει να καταβάλει πολύ χαμηλά. Ο φαύλος κύκλος που προκαλεί αυτή η κίνηση (λιγότερα έσοδα για το κράτος - αναζήτηση επιπρόσθετων εσόδων ) κλείνει και πάλι σε αυτόν με το κράτος να αυξάνει την φορολογία που πρέπει να καταβάλει. Και εκεί τα 200 ευρώ που γλύτωσε από τις αποδείξεις μέσα στο χρόνο αναγκάζεται να τα πληρώσει, πολλές φορές, στο διπλάσιο.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε να ζητάμε αποδείξεις; Αν το στοίχημα του κράτους είναι να ελέγξει την φοροδιαφυγή, το δικό μας είναι να σταματήσουμε να γινόμαστε τα κορόιδα του φορολογικού συστήματος. Μπορούμε;