Ένα βήμα μπροστά...
| Comments ]

Εδώ και - τουλάχιστον μια 3ετία - πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάμε για έννοιες, όπως συμμετοχή, διαφάνεια, διάλογο, περιβαλλοντική ευθαισθησία. Τα άτομα, αυτά, δεν είναι ανήκουμε μόνο στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ούτε είμαστε μια μεγάλη παρέα. Σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε μια σειρά από αποφάσεις που ταυτίζονται με πολλά από αυτά που σκεφτόμασταν και προσπαθούσαμε να διαδώσουμε.

Διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, κλείσιμο της ψαλίδας των προεκλογικών καμπανιών μεταξύ νέων και παλαιών υποψηφίων βουλευτών, λιγότερη αφισορύπανση, αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κομμάτων και συμμετοχή πολιτών στον διάλογο αυτό. Τις αποφάσεις αυτές δεν τις δημοσιεύω μόνο γιατί προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Οποιοδήποτε κόμμα και αν τις λάμβανε θα το αναδημοσιεύα, όπως και θα το κάνω για όποιο κόμμα ή πολιτικό τις υιοθετήσει. Μπορείτε να τις διαβάσετε και να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με αυτές, ελεύθερα...