Μια μικρή συζήτηση με τον Jeremy Rifkin...
| Comments ]


Η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει τους λαούς σε μια Αριστοτελική πολιτεία; Μπορούμε να φέρουμε στην ενέργεια την επανάσταση που κάναμε με το διαδίκτυο;
Μαζί με τα παιδιά απο την G700 είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Jeremy Rifkin. Δείτε την συνέντευξη και περιμένω τα σχόλια σας...