Ανανέωση τώρα!
| Comments ]


"Αρχίζουμε την ανατροπή από το ίδιο μας το Κίνημα. Για το Πολιτικό Συμβούλιο, θα προτείνω νέα πρόσωπα. Η ανανέωσή μας σε όλη την κλίμακα είναι απαραίτητη. Θα προτείνω, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου να αποτελούνται, σε αυτή τη μεταβατική φάση ανανέωσης και επανίδρυσης, από στελέχη, όπως είπα, που δεν έχουν θητεύσει υπουργοί και υφυπουργοί. Είμαι αποφασισμένος για την ανανέωση, αποφασισμένος για την αξιοκρατία, αποφασισμένος για την ενότητα. Στη νέα μάχη που ξεκινάμε, είμαι αποφασισμένος να πετύχουμε. Με μια προϋπόθεση: Την ίδια αποφασιστικότητα να έχετε και εσείς.
Σας άκουσα και είμαι σίγουρος γι' αυτό, 7.000 στελέχη, όλοι εθελοντές της αλλαγής, της μάχης, της μάχης για την αλλαγή.
Θα σκορπιστείτε όλοι αύριο σε όλη την Ελλάδα και, από αύριο, ξεκινά η νέα πορεία στον λαό, για τον λαό!