Η διαφάνεια είναι το πλέον επίκαιρο θέμα
| ]


Η αναγκαιότητα η χώρα μας να πορευτεί αναπτυξιακά οδηγεί στη σύγκρουση δύο αντιλήψεων: τη παραγωγική με τη παρασιτική, τη δημιουργική με την καταναλωτική, την εσωστρέφεια στον μηχανισμό με τη εξωστρέφεια προς τη κοινωνία, τη ραγιάδικη με την ισότιμη.
Έχουμε νέες προκλήσεις στις ανοιχτές οικονομίες, που αντιμετωπίζουν όλες οι σύγχρονες δημοκρατίες. Το κύριο ζήτημα είναι η διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής. Αυτή η αυτονομία μπορεί να εγγυηθεί μόνο τη διαφάνεια. Διαφάνεια παντού, σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής, και κυρίως στα πεδία που συναντιέται η πολιτική με την οικονομία. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση για να υπερασπίσουμε το πολιτικό σύστημα προς όφελος του δημόσιου κοινωνικού συμφέροντος. Η ταλαιπωρία του πολίτη, επίσης, από τη δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζεται με διαφάνεια. Η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας απαιτεί διαφάνεια παντού. Η διαφάνεια, ωστόσο απαιτεί ολοκληρωμένο και συνολικό σχέδιο. Ένα σχέδιο κατά της διαφθοράς, ένα συνολικό σχέδιο υπέρ της διαφάνειας, που θα προάγει το κοινό συμφέρον και θα καταπολεμά όλες αυτές τις σκοτεινές διαδρομές των οποίων μάρτυρες είμαστε σήμερα.
Διαβάστε, ολόκληρο το άρθρο και καταθέστε τα σχόλια σας στο eforum.gr