Τί σύστημα υγείας θέλουμε;
| ]


Η αλλαγή που θέλουμε έρχεται από παλιά.
Φωλιάζει στο ανολοκλήρωτο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα αιτήματα των παλαιότερων γενεών για ισότητα στην πρόσβαση, καθολικότητα των παροχών και ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Αλλά δεν μπορεί να αρκεστεί στις επιδιορθώσεις ενός συστήματος ηλικίας ήδη 25 ετών.
Θέλουμε ένα Σύστημα Υγείας που πρέπει να αναμετρηθεί με τις ραγδαίες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και τη γενετική. Ένα Σύστημα Υγείας που πρέπει να συναντηθεί με την εμβάθυνση και την εξειδίκευση της γνώσης.
Που πρέπει να δρασκελίσει ένα κατώφλι ποιότητας και αποτελεσματικότητας αρκούντως υψηλό. Που πρέπει να αυτοελέγχεται και να αυτο-διδάσκεται.
Που πρέπει να απλώνεται σα δίχτυ προστασίας και φροντίδας σε κάθε γωνιά της χώρας και να πλοηγεί τον πολίτη όχι μόνο για υπηρεσίες αλλά και για επιλογές.
Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε ένα Σύστημα Υγείας που δεν θα διορθώνει αποτελέσματα εξετάσεων, αλλά θα βελτιώνει την υγεία των πολιτών.
Που δεν θα διεκπεραιώνει περιστατικά, αλλά θα σέβεται τη μοναδικότητα του καθενός. Θέλουμε ένα Σύστημα Υγείας που δεν θα ταπεινώνει τα δικαιώματα των ασθενών με πληρωμές κάτω από το τραπέζι, αλλά θα τους εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας φροντίδα. Φροντίδα που θα παρέχεται από επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους με αρτιότητα, αμειβόμενους ανάλογα με την προσφορά τους και εργαζόμενους σε συνθήκες αναγνώρισης και αξιοπρέπειας.
Θέλουμε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα συναρμόζεται με το ιδιωτικό. Που δεν θα προωθεί τη θεσμική εχθρότητα με αυτό, αλλά θα συντείνει σε μια συμμαχία ποιότητας προς όφελος των Πολιτών.
Θέλουμε να γεννηθεί ενα νεο σύστημα υγείας...

Υ.Γ Τα σχόλια είναι κλειστά. Δώστε μας αφορμές για διάλογο στις σελίδες του φόρουμ. Ας συζητήσουμε τους τρόπους που θα οδηγήσουν σε ενα καλύτερο σύστημα υγείας για όλους μας.