Η αξιοκρατία είναι εδω...
| Comments ]

Αργήσαμε ως έθνος αλλά επιτέλους η αξιοκρατία στις προσλήψεις είναι γεγονός. Ζήτω η αγροφυλακή. Ζήτω το Έθνος!